Velkommen

Akademisk Skytteforening Aarhus er en meget gammel og traditionsrig skytteforening. Vi har åbent for skydning næsten hver tirsdag året rundt i vores lokaler i Åbyhøj. Se vores kalender for særlige arrangementer. Ud over normal skydning for vores medlemmer arrangerer vi også gæstearrangementer f.eks. firmature og polterabend.

medlem.png       gaest.png

Nyheder

Generalforsamling 2017

Indlæg af admin den 21. marts, 2017

Kære medlem

Det er nu blevet tid til den årlige generalforsamling, der afholdes tirsdag d. 18. april kl. 17 i lokalerne på Åby Skydebane.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Formandens beretning

3) Kassererens beretning og godkendelse af revideret regnskab

4) Skydeinspektørernes beretning

5) Behandling af indkomne forslag

6) Fastsættelse af kontingent jf. §9

7) Valg af bestyrelse jf. §14

8) Valg af revisor og revisorsuppleant jf. §23

9) Eventuelt

Forslag til dagsordenen skal stiles til formanden, og være ham i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingen.

Forslag sendes på mail: formand@as-aarhus.dk eller pr. post til Kåre Janussen, Børupvej 289, 8310 Tranbjerg J.


Kontingent

Det er ligeledes tid til at betale det årlige kontingent som udgør 500 kr. for Kandidater, 350 kr. for studerende og 100 kr. for passive medlemmer.

Du kan indbetale ved én af følgende måder:

- Bankoverførsel på: reg. Nr. 1551 konto nr. 9106774

- Ved indbetaling via mobilePay på 30551861

- Kontant på skydebanen

Ved betaling med MobilePay bedes følgende link anvendes – QR koden kan scannes via MobilePay app.

Kandidat:

https://mobilepay.dk/da-dk/pages/betal.aspx?phone=004530551861&amount=500&comment=Kontingent%20(kandidatsats)%202017&lock=1

Studerende:

https://mobilepay.dk/da-dk/pages/betal.aspx?phone=004530551861&amount=350&comment=Kontingent%20(Studerendesats)%202017&lock=1

 

Med venlig hilsen

Anders Jensen
Kasserer
Akademisk Skytteforening Aarhus

 


Generalforsamling 2016

Indlæg af admin den 20. april, 2016

Kære medlem

Det er nu blevet tid til den årlige generalforsamling, der afholdes tirsdag d. 26. april kl. 17 i lokalerne på Åby Skydebane.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Formandens beretning

3) Kassererens beretning og godkendelse af revideret regnskab

4) Skydeinspektørernes beretning

5) Behandling af indkomne forslag

6) Fastsættelse af kontingent jf. §9

7) Valg af bestyrelse jf. §14

8) Valg af revisor og revisorsuppleant jf. §23

9) Eventuelt

 

Forslag til dagsordenen skal stiles til formanden, og være ham i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingen.

Forslag sendes på mail: formand@as-aarhus.dk eller pr. post til Kåre Janussen, Børupvej 289, 8310 Tranbjerg J.


Idet bestyrelsen gerne ser os i stand til at optage udvekslingsstuderende som medlemmer, stiller bestyrelsen forslag om følgende vedtægtsændring, markeret med rød:

Medlemmerne.

§ 4.

Stk. 1.

Som aktive medlemmer kan optages mænd og kvinder, der har dansk indfødsret og er immatrikulationsberettigede til et dansk universitet eller til en højere læreanstalt.

Stk. 2.

Bestyrelsen kan efter skriftlig motiveret indstilling beslutte ekstraordinært at optage medlemmer, der ikke fuldt ud opfylder betingelserne i stk. 1, men opfylder § 5 stk. 1.

§ 5.  

Stk. 1:

Som ekstraordinære medlemmer kan optages:

A.   Unge under uddannelse, hvor uddannelsen gør dem kvalificerede til at blive aktive medlemmer iflg. § 4

B.   Mænd og kvinder med indfødsret i et af de nordiske lande, som i øvrigt opfylder de i § 4 stk. 1 anførte kvalifikationer.

C.   Mænd og kvinder med udenlandsk indfødsret, som midlertidigt er indskrevet på et dansk universitet eller højere læreranstalt.

Stk. 2:

Ekstraordinære medlemmer har adgang til foreningens generalforsamling og har stemmeret.

 

Kontingent

Det er ligeledes tid til at betale det årlige kontingent som udgør 500 kr. for Kandidater, 350 kr. for studerende og 100 kr. for passive medlemmer.

Du kan indbetale ved én af følgende måder:

- Bankoverførsel på: reg. Nr. 1551 konto nr. 9106774

- Ved indbetaling via mobilePay på 30551861

- Kontant på skydebanen

Ved betaling med MobilePay bedes følgende link anvendes – QR koden kan scannes via MobilePay app.

Kandidater:

http://www.mobilepay.dk/da-dk/Pages/betal.aspx?phone=30551861&amount=500&comment=Kontingent%20(kandidatsats)%202016

Studerende:

http://www.mobilepay.dk/da-dk/Pages/betal.aspx?phone=30551861&amount=350&comment=Kontingent%20(Studentersats)%202016