Velkommen

Akademisk Skytteforening Aarhus er en meget gammel og traditionsrig skytteforening. Vi har åbent for skydning næsten hver tirsdag året rundt i vores lokaler i Åbyhøj. Se vores kalender for særlige arrangementer. Ud over normal skydning for vores medlemmer arrangerer vi også gæstearrangementer f.eks. firmature og polterabend.

medlem.png       gaest.png

Nyheder

Husk at det snart er tid til vores forårs-boot camp i Ulfborg lørdag til søndag
den 25.-26. maj.
Som sædvanligt vil der være mulighed for overnatning, spisning og alle former
for skydning på de udendørs baner med pistol (fin og grov) og riffel. Derudover
også jagtvåben af enhver art, hvis man har.
Tag med og mød folk i forårets friske krudtrøg!
Meld dig gerne til på Facebook-gruppen eller skriv til Lars: pistol@as-aarhus.dk


Med venlig hilsen
Kåre Janussen
Akademisk Skytteforening Aarhus


Generalforsamling 2019

Indlæg af admin den 4. april, 2019

Kære medlem

 

Det er nu blevet tid til den årlige generalforsamling, der afholdes tirsdag d.23 april kl. 17 i lokalerne på Åby Skydebane.

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Formandens beretning

3) Kassererens beretning og godkendelse af revideret regnskab

4) Skydeinspektørernes beretning

5) Behandling af indkomne forslag

6) Fastsættelse af kontingent jf. §9

7) Valg af bestyrelse jf. §14

8) Valg af revisor og revisorsuppleant jf. §23

9) Valg af webmaster

10) Eventuelt

 

Forslag til dagsordenen skal stiles til formanden, og være ham i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingen.

Forslag sendes på mail: formand@as-aarhus.dk eller pr. post til Kåre Janussen, Børupvej 289, 8310 Tranbjerg J.

 

punkt 7) valg af bestyrelse: vi har 2 ledige poster i bestyrelsen: Kasserer og riffelinspektør, - kontakt bestyrelsen hurtigst muligt hvis du har lyst til at opstille som kandidat.

 

Punkt 9) Webmasteren skal vedligeholde foreningens hjemmeside i samarbejde med bestyrelsen.

 

Kontingent

 

Det er ligeledes tid til at betale det årlige kontingent som udgør 500 kr. for Kandidater, 350 kr. for studerende og 100 kr. for passive medlemmer.

 

Du kan indbetale ved én af følgende måder:

- Bankoverførsel på: reg. Nr. 1551 konto nr. 9106774
- Ved indbetaling via mobilePay på 69778

- Kontant på skydebanen

 

Med venlig hilsen

 

Peter Folke Pedersen

Næstformand

Akademisk Skytteforening Aarhus